O partii


O członkach


Rejestracja


Założyciele


Program


Sojusze


Deklaracja członka


Kontakt


Dokumenty


Dokumenty organizacyjne


Wzory dokumentów


Dla kandydatów


Publikacje


Inne


Galeria


Księga gości


Samoobrona Patriotyczna

Założycielami partii politycznej Samoobrona Patriotyczna są członkowie stowarzyszenia Samoobrona Patriotyczna wraz z działaczami społecznymi i sympatykami, związanymi z ruchem szeroko rozumianej Samoobrony.

Stowarzyszenie Samoobrona Patriotyczna stanowi integralną część w/w partii, przy zachowaniu swojej struktury organizacyjnej, osobowości prawnej i niezależności działania. Ponadto, założycielami partii politycznej są deklarujący ten fakt członkowie:

1. związków zawodowych
2. organizacji społeczno-politycznych

Opracowanie i treść: © Jarys & Lina

szablony stron