O partii


O członkach


Rejestracja


Założyciele


Program


Sojusze


Deklaracja członka


Kontakt


Dokumenty


Dokumenty organizacyjne


Wzory dokumentów


Dla kandydatów


Publikacje


Inne


Galeria


Księga gości


Samoobrona Patriotyczna

Dnia 10.07.2007r. partia polityczna została wpisana do rejestru przez Sąd Okręgowy w Warszawie (VII Wydział Cywilny Rejestrowy) pod nazwą Samoobrona Patriotyczna,
pod pozycją Ew P 268.

Postanowienie o wpisaniu do ewidencji partii politycznych (pdf)

Informacja o rejestracji partii(pdf)

Opracowanie i treść: © Lina & Jarys

szablony stron