O partii


O członkach


Rejestracja


Założyciele


Program


Sojusze


Deklaracja członka


Kontakt


Dokumenty


Dokumenty organizacyjne


Wzory dokumentów


Dla kandydatów


Publikacje


Inne


Galeria


Księga gości


Samoobrona Patriotyczna

Organizacja Samoobrona Patriotyczna realizując swoje statutowe cele pragnie poinformować wszystkich państwa o celach działania i swoim programie.

Nasza partia wyrasta z tradycji ruchu niepodległościowego, domaga się realizacji nigdy niespełnionych postulatów pierwszej Solidarności, przeciwstawia się wyprzedaży majątku narodowego i traktowaniu Polaków jak mniejszość narodową we własnym kraju. Głównymi zasadami naszego programu są:

  • sprzeciw wobec dzikiego kapitalizmu
  • gospodarka narodowa oparta na zgodnej z nauczaniem Jana Pawła II społecznej gospodarce rynkowej,

  • poszanowanie dla chrześcijańskich korzeni polskości i dorobku kulturalnego naszego narodu,

  • oparcie życia społecznego i politycznego na zasadach tolerancji i rzeczywistym pluralizmie poglądów i postaw Polaków,

  • kierowanie się w działaniu prawdziwą uczciwością, zwalczanie przejawów korupcji, nieudolności i marnotrawstwa,

  • realizm w polityce zagranicznej, unikanie angażowania Polski w konflikty międzynarodowe oraz utrzymywanie jak najlepszych stosunków ze wszystkimi państwami

Oczywiście nasz program w wielu punktach jest zbieżny z programem innych partii i jest to podstawą do współdziałania na rzecz dobra Polaków i rozwoju naszej Ojczyny.

Opracowanie i treść: © Lina & Jarys

szablony stron