O partii


O członkach


Rejestracja


Założyciele


Program


Sojusze


Deklaracja członka


Kontakt


Dokumenty


Dokumenty organizacyjne


Wzory dokumentów


Dla kandydatów


Publikacje


Inne


Galeria


Księga gości


Samoobrona Patriotyczna

Samoobrona Patriotyczna jest zarejestrowaną organizacją posiadającą struktury na terenie całego kraju, działającą zgodnie z Ustawą o partiach politycznych i Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.
Jej członkami są ludzie obdarzeni wielkim autorytetem społecznym i poczuciem odpowiedzialności za kraj oraz za przyszłe pokolenia Polaków. W jej szeregach znajduje się wielu posłów i senatorów RP, którzy sprzeciwiając się kupowaniu stanowisk i korupcji, panującej w otoczeniu Andrzeja Leppera, opuścili Samoobronę RP.
Pośród nich są też ci, którzy w czasach tzw. Komuny, byli prześladowani, a potem znosili represje nowego systemu, będące odwetem za obronę interesów prawdziwych Polaków i polskiej wsi.
Oni nie zaniechają swojej działalności na rzecz swojej Ojczyzny i Polaków.

Opracowanie i treść: © Jarys & Lina

szablony stron