O partii


O członkach


Rejestracja


Założyciele


Program


Sojusze


Deklaracja członka


Kontakt


Dokumenty


Dokumenty organizacyjne


Wzory dokumentów


Dla kandydatów


Publikacje


Inne


Galeria


Księga gości


Samoobrona Patriotyczna

Każdy działacz i sympatyk partii politycznej Samoobrona Patriotyczna deklaruje że:

  • przyjmuje założenia programowe oparte na społecznej gospodarce rynkowej
  • będzie szerzył idee polskiego patriotyzmu i poszanowania tożsamości narodowej
  • będzie szanował jedność organizacyjną
  • będzie upowszechniał program gospodarczy i społeczny
  • będzie brał czynny udział w życiu społecznym i politycznym swojej ojczyzny
  • będzie zjednywał nowych członków i sympatyków
  • będzie partycypował w kosztach funkcjonowania Samoobrony Patriotycznej
  • będzie szanował i wspierał rozwój cywilizacyjny swojej ojczyzny – Polski
  • będzie kierował się zasadami społecznej solidarności i tolerancji wobec osób, partii i organizacji o zbieżnych celach i zasadach działania
  • będzie zwalczał wszelkie przejawy niesprawiedliwości i korupcji

Opracowanie i treść: © Jarys & Lina

szablony stron