O partii


O członkach


Rejestracja


Założyciele


Program


Sojusze


Deklaracja członka


Kontakt


Dokumenty


Dokumenty organizacyjne


Wzory dokumentów


Dla kandydatów


Publikacje


Inne


Galeria


Księga gości


Samoobrona Patriotyczna

Populistyczne partie wymuszają lojalność na swoich kandydatach do Parlamentu

CZCIJ PREZESA SWEGO

Politycy, którzy ubiegają się o miejsca w Senacie i Sejmie z ramienia Samoobrony, muszą podpisywać specjalne weksle. (..)

Weksle in blanco muszą podpisać wszyscy kandydaci startujący z list partii Andrzeja Leppera. Mają one zagwarantować, że w razie dostania się do Sejmu, poseł nie zmieni przynależności partyjnej. Z powodu weksli, niektórzy kandydaci już postanowili wycofać swoje kandydatury. W ubiegły czwartek wiceprzewodniczący Samoobrony w powiecie Świdnik (województwo Lubelskie) Ryszard Jarznicki, który miał startować w wyborach do Sejmu zrezygnował z ubiegania się o mandat i wystąpił z partii. Zdaniem Jarznickiego, żądanie weksla in blanco jest niezgodne z Konstytucją. Weksel podpisał - pochopnie, jak utrzymuje - podczas Wojewódzkiej Konwencji Partyjnej. Domaga się jego zwrotu. Jarznicki, zrezygnował z członkostwa w Samoobronie w trakcie spotkania działaczy partii z poszczególnych powiatów w Lubelskiem z wiceprzewodniczącym Samoobrony Krzysztofem Filipkiem.
- Złożyłem pismo, że rezygnuję z kandydowania i występuję z Samoobrony, a następnie wyszedłem - powiedział Jarznicki. Jak dodał, Filipek poinformował go, że sprawę oddania weksla rozpatrzy osobiście Lepper.
- Jak mi nie zwrócą tego weksja dobrowolnie, to wystąpię o to do sądu - podkreślił Jarznicki
Tymczasem przewodniczący Samoobrony Andrzej Lepper zapowiedział, że odda weksle kandydatom, którzy wycofają się ze startu w wyborach parlamentarnych z list Samoobrony. Jak poinformował, weksle obowiązują wyłącznie tych członków partii, którzy dostaną się do Sejmu i "zdradzą Samoobronę"
- Nich biorą weksle. Na antenie radia ogłaszam – przyjeżdżajcie do Warszawy, zabierzcie te swoje weksle, bo one skutkują tylko i wyłącznie wtedy, kiedy byście zdobyli mandat posła i zdradzili Samoobronę - powiedział w radiowej "Trójce" Lepper. –To szczęście, że ci ludzie się teraz odkryli – to są ludzie niekompetentni – ocenił.
Inny działacz Samoobrony z powiatu świdnickiego Mieczysław Drygała, odmówił podpisania weksla.
- Ponieważ nie chciałem podpisać weksla, to skreślili mnie z listy ludzi typowanych na kandydatów - dodał.

(opr. mov)

Tygodnik polski w Wielkiej Brytanii "Cooltura"
Nr 32/05(73) 13.08.2005r.

Opracowanie i treść: © Lina & Jarys

szablony stron